Principalele destinaţii turistice din zona 

 • VALEA MUREŞULUI
  • Zona cuprinsă între localităţile Lipova şi Petriş
  • Zona montană până la creasta Munţilor Zărand
  • Zona la sud de râul Mureş, până la limita cu judeţul Timiş
  • Centru de informare: Muzeul Lipova
 • PODGORIA ARĂDEANĂ
  • Zona cuprinsă între localităţile Pâncota şi Baraţca
  • Zona montană până la Valea Cladovei
  • Centru de informare: Muzeul `Ioan Slavici` şi `Emil Monţia` - Şiria

Turism cultural-istoric

Judeţul Arad, ca spaţiu istorico-geografic a fost cunoscut şi străbătut de importante artere de circulaţie încă din vechime, aflat în contact permanent cu civilizaţia occidentală, ceea ce a însemnat şi tranzitarea acestor locuri de numeroşi călători. Cât despre cartea de vizită a `oraşului de pe Mureş`, supranumit cândva `mica Vienă`, comparaţia cu celebra capitală austriacă nu poate decât să ne onoreze ca beneficiari ai unei moşteniri nepreţuite.

Astfel, o primă trecere în revistă a valorilor cultural-istorice relevă bogăţia şi diversitatea patrimoniului arhitectural:

 • Cetăţi medievale: Şiria, Şoimoş, Dezna - sec.XIII, Ineu - sec.XVII
 • Castele şi conace pe Valea Mureşului: Odvoş, Căpâlnaş, Bulci, Conop, Castelul regal de la Săvârşin
  Castelul regal de la Săvârșin
 • Bazarul turcesc din Lipova – 1672.
  Bazarul Turcesc - Lipova.

Muzee

 • Muzeul oraşului Lipova
 • Muzeul `Ioan Slavici şi Emil Monţia` Şiria
 • Muzeul de artă şi etnografie Săvârşin
 • Muzeul Viei şi Vinului Miniş
 • Monumentul Eroilor de la Păuliş
  Monumentul Eroilor de la Păuliș
 • Tabăra de sculptură Căsoaia
 • Casa memorială Eugen Popa-Săvîrşin

Staţiunea Lipova - Băi

Este situată într-o zonă colinară în imediata vecinătate a oraşului Lipova şi la cca. 30 km de Arad. Resursele sale naturale în ape minerale au fost cunoscute din timpul ocupaţiei otomane.

 • 1854: a avut loc prima analiză chimică a apelor
 • 1892: localitatea a fost recunoscută oficial staţiune balneară
 • 1928: Borvizul de Lipova a fost premiat cu `medalia de aur` la Expoziţia balneo-climaterică de la Bucureşti, fiindu-i acordat titlul de  `Furnizorul Curţii Regale`
 • apele minerale feruginoase, bicarbonatate, calcice, magneziene, sunt recomandate în cazul bolilor cardiovasculare, hepatobiliare, căi urinare, tulburări endocrine şi afecţiuni ale aparatului circulator şi locomotor.

Turism religios

Diversitatea comunităţilor etnice ce trăiesc alături de români, precum maghiarii, germanii, sârbii, slovacii, bulgarii, evreii, rromii se reflectă în diversitatea cultelor existente: ortodox, romano-catolic, reformat, evanghelic-luteran, neoprotestant, greco-catolic, mozaic.

Cele mai cunoscute lăcaşe de cult cu valoare istorică sunt:

 • Catedrala romano-catolică Sf.Maria Radna (1756), construită pe locul unei foste biserici a cărei piatră de temelie a fost pusă în 1520 şi distrusă de către turci pe la 1551; lângă catedrală se află Mănăstirea franciscană (1747)
  Mănăstirea Maria Radna - Lipova
 • Biserica ortodoxă din Lipova, cu pictură religioasă datată în sec. al XV-lea, refăcută în stil baroc , sec.al XVIII lea;
 • Schitul Feredeu, comuna Şiria, cu izvorul tămăduitor de la care îi provine şi numele
 • Biserici de lemn din sec.XVIII-XIX: Obârşia, Corbeşti, Roşia, Petriş, Poiana.

Turismul rural

Caracteristicile geografice şi etnografice ale spaţiului rural arădean reprezintă elemente de luat în considerare de către majoritatea turiştilor care îşi doresc petrecerea vacanţei la ţară, departe de aglomeraţia urbană.

Oferta turistică actuală propune:

 • Meşteşuguri tradiţionale: olărit - Târnăviţa, Bârsa; ţesături: Şicula, Almaş; împletituri nuiele: Ineu, Fântânele, Beliu; pictură naivă: Brusturi, Hălmagiu; 
 • Curiozităţi: mori de apă - Brazii, Secaş, Iacobini, Troaş;
 • Lăcaşe de cult, obiectiv turistic : biserici de lemn din sec.XVIII-XIX (Obârşia, Corbeşti, Roşia, Petriş, Troaş, Poiana, Măgulicea)
 • Sărbători tradiţionale:
  • Târguri - Târgul de Fete de pe Muntele Găina; Târgul codrenilor-Văsoaia;
  • Nedei - Tăcăşele, Şortoc, Dieci, Nedeia Ţării Hălmagiului;
 • Obiceiuri de vară: Praznicul de pită nouă - Pecica, Beliu
 • Obiceiuri de toamnă: `La cules de vie în Podgorie` - Şiria,  `Balul strugurilor` -  Pâncota
 • Obiceiuri de iarnă: colindatul în Ajunul Crăciunului; `Dubaşii din Săvârşin`
  Dubaşii din Săvârşin
 • Manifestări culturale intrate în circuitul turistic:
  • Festivalul folcloric `La izvor de cânt şi dor`- Lipova; `Parada fanfarelor`-
 • Gastronomie locală: specialităţi culinare
  • Brânzeturi din lapte de vacă, oaie sau bivoliţă; preparate din carne: cârnaţi, maioş, caltaboş, slănină afumată;
  • Plăcinte -`întorsuri` cu varză, cartofi sau brânză; cozonaci - coardă cu mac sau nucă; eveniment gastronomic: `Festivalul cătlanelor` - Moneasa
 • Degustări de vinuri produse în Podgoria Miniş-Măderat, la cramele de la: Păuliş, Miniş; metode tradiţionale de producere a ţuicii din fructe.

Turism ecologic, de agrement

Pare să fie o necesitate izvorâtă din dorinţa redescoperirii naturii, de a cunoaşte îndeaproape flora şi fauna, adevărate tezaure naturale, cu valoare ştiinţifică, turistică şi peisagistică însemnată şi de care judeţul Arad nu duce lipsă. Dimpotrivă, pentru vizitatorii care preferă acest tip de turism, propunerile sunt cu adevărat tentante:

 • Parcuri dendrologice: `Arboretum Silva` -Gurahonţ, Săvârşin, Odvoş, Căpâlnaş, Bulci
 • Păduri seculare de fag (Archişel-com.Archiş şi Luncşoara-Hălmăgel), de gorun (Groşii Noi-com.Bârzava)
 • Trasee montane marcate în Munţii Zărandului, Codru - Moma şi Bihorului

PUNCTE TARI ALE ZONEI

 • Poziţia geografică favorabilă, Aradul - poartă de intrare în ţară: 4 PCTF rutiere şi unul feroviar, ceea ce constitue un avantaj în dezvoltarea turismului de tranzit;
 • Varietatea peisajului (alternanţa deal-câmpie-munte): Valea Mureşului, Valea Crişului Alb, zona montană - Moneasa, Hălmagiu, Zărand, peisajul carstic din Munţii Codru Moma (Peştera Liliecilor, Peştera cu Apă de la Moară), lacuri (Ghioroc, Tauţ), zone viti-vinicole (Podgoria Aradului, Târnova-Ineu);
 • Fond cinegetic şi piscicol bogat , rezervaţii şi parcuri naturale;
 • Resurse de apă geotermală (Curtici, Macea, Şofronea, Dorobanţi, Moneasa, Arad şi minerală (Lipova) datorită cărora s-a dezvoltat turismul balnear (Lipova - staţiune de interes local şi Moneasa - staţiune de interes naţional);
 • Trasee montane marcate în Munţii Zărandului, Codru-Moma, Bihorului, practicabile şi pentru cicloturism;
 • Drumul european de drumeţie de lungă distanţă E7 care traversează judeţul Arad de la vest la est;
 • Peisaj antropic de o mare diversitate: monumente istorice şi de arhitectură, situri arheologice, cetăţi, castele, lăcaşe de cult (biserici de lemn, mănăstiri din sec. XVI-XVIII);
 • Ofertă culturală bogată: festivaluri şi sărbători, spectacole de teatru, concerte, expoziţii, concursuri sportive; obiceiuri şi tradiţii bine conservate; interculturalitate datorată coabitării etnice: maghiari, germani, sârbi, slovaci, bulgari;
 • Capacitate de comunicare în alte limbi de circulaţie internaţională - engleză, germană, franceză, italiană;
 • Apartenenţa municipiului Arad la Asociaţia oraşelor culturale europene (membru AVEC) şi participarea comunei Hălmagiu la proiectul INTERREG IIIC, făcând parte din Reţeaua europeană de turism rural;
 • Experienţă în derularea de programe ale UE în domeniul turismului;
 • Servicii modernizate de poştă şi telecomunicaţii (telefonie mobilă, telefonie prin cablu locală), aeroport;
 • Structuri de cazare variate: pensiuni, cabane, popasuri turistice, campinguri, vile, hoteluri de la 1 stea la 4 stele;
 • Existenţa unor unităţi de prestări-servicii diversificate (bănci, bancomate, benzinării, spălătorii, ateliere de reparaţii auto, ş.a.);
 • Funcţionarea structurilor ce favorizează turismul de afaceri: zonele industriale de la periferia municipiului Arad, Pavilionul expoziţional al CCIA, iniţiatorul  `Târgului de turism`, săli de conferinţe şi întâlniri de afaceri organizate în incinta mai multor hoteluri;
 • Instituţii active şi competente pentru promovarea şi dezvoltarea  turismului: Biroul de informare turistică în municipiul Arad şi Centrul Cultural Judeţean;
 • ONG-uri cu obiect de activitate în domeniul turismului: Condor Club Arad, Asociaţia Turiştilor Montani, Steaua Nordului, Prietenii Naturii, Cercetaşii României, Veniţi cu Noi, Liliacul.