The Main Tourist Attractions In The Area

 • THE MUREŞ RIVER VALLEY
  • The area between the towns of Lipova and Petriş
  • The mountain area up to the Zărand Mountains ridge
  • The area south of the Mureş river, to the Timiş county
  • Information Center: Lipova Museum.
 • THE ARAD VINEYARD
  • The area between the towns of Pâncota and Baraţca
  • The mountain area up to the Cladova Valley
  • Information Center: "Ioan Slavici and Emil Monţia" Museum, Şiria

Cultural & Historical Tourism

The Arad county, historically & geographically speaking, was known and crossed by important travel paths since the early age, permanently in contact with the western civilization, being a passage for numerous travelers. As for the business card of the "city on the Mureș river", once surnamed "small Vienna", the comparison with the famous Austrian capital can only honor us as the recipients of a priceless heritage.

Thus, a first review of the cultural & historical values emphasize the richness and diversity of the architectural heritage:

 • The medieval fortresses of Şiria, Şoimoş, Dezna - 13th century, Ineu - 17th century
 • The castles and mansions on the Mureş river valley: Odvoş, Căpâlnaş, Bulci, Conop, Săvârșin Royal Castle
  Castelul regal de la Săvârșin
 • The Turkish Bazaar, Lipova – 1672.
  Bazarul Turcesc - Lipova.

Museums

 • Lipova Town Museum
 • "Ioan Slavici and Emil Monţia" Museum, Şiria
 • The Art and Ethnography Museum, Săvârşin
 • The Vine and Wine Museum, Miniş
 • The Heroes Monument, Păuliș
 • Monumentul Eroilor de la Păuliș
 • The Sculpture Park, Căsoaia
 • The "Eugen Popa" Memorial House, Săvîrşin

"Băile Lipova" Resort

It is located on the hillside nearby the town of Lipova, at about 30 km from the town of Arad. Its mineral waters natural resources have been known since the ottoman invasion.

 • 1854: The first chemical analysis of the waters
 • 1892: It officially becomes a spa resort
 • 1928: "Borvizul de Lipova" was awarded the gold medal at the Bucharest spa exhibition, with the "Royal House Supplier" title
 • The ferruginous, bicarbonate, calcic and magnezian mineral waters are recommended for cardiovascular, hepatobiliary and urinary tract diseases, as well as for endocrine, circulatory & musculorskeletal disorders.

Religious Tourism

The diversity of the ethnic communities that live amongst Romanians, like the Hungarians, Germans, Serbians, Slovaks, Bulgarians, Hebrews, Romani, is reflected in the diversity of the existing cults: Orthodox, Roman Catholic, Reformed, Evangelic Lutheran, Neo-Charismatic, Greek Catholic, Judaism.

The best known worship sites with historical value are:

 • The Roman Catholic Cathedral St. Maria Radna (1756), built in the place on a former church whose stone foundation was layed in 1520 and then destroyed by the turks around 1551; next to the cathedral there's the Franciscan Monastery (1747)
  Mănăstirea Maria Radna - Lipova
 • The Orthodox Church of Lipova, with its religious painting dating back into the 15th century, and remade in the baroque style in the 18th century;
 • The Feredeu Hermitage, Șiria, with the healing-power spring that's also giving it its name
 • The wooden churches from the 18th-19th centuries: Obârşia, Corbeşti, Roşia, Petriş, Poiana.

Rural Tourism

The geographic and ethnographic characteristics of the rural area of Arad are features to consider by the majority of the tourists who wish to spend their holiday in the country side, away from the urban agglomeration.

The current touristic offer proposes:

 • Traditional crafts: pottery - Târnăviţa, Bârsa; textile weaving: Şicula, Almaş; weaving twigs: Ineu, Fântânele, Beliu; naive painting: Brusturi, Hălmagiu; 
 • Peculiarities: water dies - Brazii, Secaş, Iacobini, Troaş;
 • Places of worship, landmarks: wooden churches of the XVIII-XIX centuries (Obârşia, Corbeşti, Roşia, Petriş, Troaş, Poiana, Măgulicea)
 • Traditional holidays:
  • Fairs - The Girls Fair of the Găina Mountain; Codreni's Fair - Văsoaia;
  • Country Gatherings ("Nedee") - Tăcăşele, Şortoc, Dieci, Nedeia Ţării Hălmagiului;
 • Summer customs: New Bread Feast - Pecica, Beliu
 • Autumn customs: "Grape Harvest in the Vineyard" - Şiria, "The Grapes Ball" -  Pâncota
 • Winter customs: Christmas Eve caroling; "The drummers of Săvârşin"
  Dubaşii din Săvârşin
 • Manifestări culturale intrate în circuitul turistic:
  • Festivalul folcloric `La izvor de cânt şi dor`- Lipova; `Parada fanfarelor`-
 • Gastronomie locală: specialităţi culinare
  • Brânzeturi din lapte de vacă, oaie sau bivoliţă; preparate din carne: cârnaţi, maioş, caltaboş, slănină afumată;
  • Plăcinte -`întorsuri` cu varză, cartofi sau brânză; cozonaci - coardă cu mac sau nucă; eveniment gastronomic: `Festivalul cătlanelor` - Moneasa
 • Degustări de vinuri produse în Podgoria Miniş-Măderat, la cramele de la: Păuliş, Miniş; metode tradiţionale de producere a ţuicii din fructe.

Turism ecologic, de agrement

Pare să fie o necesitate izvorâtă din dorinţa redescoperirii naturii, de a cunoaşte îndeaproape flora şi fauna, adevărate tezaure naturale, cu valoare ştiinţifică, turistică şi peisagistică însemnată şi de care judeţul Arad nu duce lipsă. Dimpotrivă, pentru vizitatorii care preferă acest tip de turism, propunerile sunt cu adevărat tentante:

 • Parcuri dendrologice: `Arboretum Silva` -Gurahonţ, Săvârşin, Odvoş, Căpâlnaş, Bulci
 • Păduri seculare de fag (Archişel-com.Archiş şi Luncşoara-Hălmăgel), de gorun (Groşii Noi-com.Bârzava)
 • Trasee montane marcate în Munţii Zărandului, Codru - Moma şi Bihorului

PUNCTE TARI ALE ZONEI

 • Poziţia geografică favorabilă, Aradul - poartă de intrare în ţară: 4 PCTF rutiere şi unul feroviar, ceea ce constitue un avantaj în dezvoltarea turismului de tranzit;
 • Varietatea peisajului (alternanţa deal-câmpie-munte): Valea Mureşului, Valea Crişului Alb, zona montană - Moneasa, Hălmagiu, Zărand, peisajul carstic din Munţii Codru Moma (Peştera Liliecilor, Peştera cu Apă de la Moară), lacuri (Ghioroc, Tauţ), zone viti-vinicole (Podgoria Aradului, Târnova-Ineu);
 • Fond cinegetic şi piscicol bogat , rezervaţii şi parcuri naturale;
 • Resurse de apă geotermală (Curtici, Macea, Şofronea, Dorobanţi, Moneasa, Arad şi minerală (Lipova) datorită cărora s-a dezvoltat turismul balnear (Lipova - staţiune de interes local şi Moneasa - staţiune de interes naţional);
 • Trasee montane marcate în Munţii Zărandului, Codru-Moma, Bihorului, practicabile şi pentru cicloturism;
 • Drumul european de drumeţie de lungă distanţă E7 care traversează judeţul Arad de la vest la est;
 • Peisaj antropic de o mare diversitate: monumente istorice şi de arhitectură, situri arheologice, cetăţi, castele, lăcaşe de cult (biserici de lemn, mănăstiri din sec. XVI-XVIII);
 • Ofertă culturală bogată: festivaluri şi sărbători, spectacole de teatru, concerte, expoziţii, concursuri sportive; obiceiuri şi tradiţii bine conservate; interculturalitate datorată coabitării etnice: maghiari, germani, sârbi, slovaci, bulgari;
 • Capacitate de comunicare în alte limbi de circulaţie internaţională - engleză, germană, franceză, italiană;
 • Apartenenţa municipiului Arad la Asociaţia oraşelor culturale europene (membru AVEC) şi participarea comunei Hălmagiu la proiectul INTERREG IIIC, făcând parte din Reţeaua europeană de turism rural;
 • Experienţă în derularea de programe ale UE în domeniul turismului;
 • Servicii modernizate de poştă şi telecomunicaţii (telefonie mobilă, telefonie prin cablu locală), aeroport;
 • Structuri de cazare variate: pensiuni, cabane, popasuri turistice, campinguri, vile, hoteluri de la 1 stea la 4 stele;
 • Existenţa unor unităţi de prestări-servicii diversificate (bănci, bancomate, benzinării, spălătorii, ateliere de reparaţii auto, ş.a.);
 • Funcţionarea structurilor ce favorizează turismul de afaceri: zonele industriale de la periferia municipiului Arad, Pavilionul expoziţional al CCIA, iniţiatorul  `Târgului de turism`, săli de conferinţe şi întâlniri de afaceri organizate în incinta mai multor hoteluri;
 • Instituţii active şi competente pentru promovarea şi dezvoltarea  turismului: Biroul de informare turistică în municipiul Arad şi Centrul Cultural Judeţean;
 • ONG-uri cu obiect de activitate în domeniul turismului: Condor Club Arad, Asociaţia Turiştilor Montani, Steaua Nordului, Prietenii Naturii, Cercetaşii României, Veniţi cu Noi, Liliacul.